Personaalne haljastusprojekt aitab leida sobiva lahenduse just teie kinnistule:

 •  territooriumi planeerimine ja osadeks jaotamine 
 •  taimede valik vastavalt mullastikule ning klimaatilistele tingimustele
 •  taimede jaotus maatükil, arvestades olemasolevaid teid 
 •  taimede omavahelise sobivuse kontroll

My Property pakub haljastusprojekti koostamise teenust. Projekti etapid:

 •  põhimõttelise lahenduse kooskõlastamine tellijaga
 •  kolm eskiisi tulevase õueala lahenduse kohta (taimede kirjeldusega)
 •  projekti ettevalmistus kinnitatud eskiisi järgi (lähteülesanne, detailjoonis ja taimetabelid, eelarve, tegevuste ajakava ja vastav hinnapakkumine)
 • haljastusprojektid hõlmavad parkide, aedade, puhkekohtade ja laste mänguväljakute kujundust

Lisaks projekteerimisele võite tellida meilt:

 • spetsialisti konsultatsiooni
 • haljasalade kontseptsiooni väljatöötamist
 • haljasalade rajamist projekti alusel
 • mullapinna ettevalmistustöid
 • muru  ja peenarde rajamist

Küsi pakkumist